วัดใน ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


วัดบางขุนเทียนใน
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์แก้ว
สังกัด มหานิกาย
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดบางประทุนนอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดสิงห์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดแก้วไพฑูรย์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดไทร
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดมงคลวราราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดศาลาครืน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดยายร่ม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดสีสุก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางมด เขตจอมทอง
รายละเอียด


วัดคลองบ้านใหม่
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดพรหมรังษี
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดสายอำพันธ์เอมสาร
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดสีกัน
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดเทพนิมิตต์
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
รายละเอียด


วัดกุนนทีรุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
รายละเอียด


วัดพรหมวงศาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงดินแดง เขตดินแดง
รายละเอียด


วัดโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดจอมสุดาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดจันทรสโมสร
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดธรรมาภิรตาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดน้อยนพคุณ
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดประชาระบือธรรม
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดใหม่ทองเสน
สังกัด มหานิกาย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดประสาทบุญญาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดสุคันธาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดสมณานัมบริหาร
สังกัด อนัมนิกาย
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
รายละเอียด


วัดช่างเหล็ก
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดตลิ่งชัน
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดเรไร
สังกัด มหานิกาย
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดกระจัง
สังกัด มหานิกาย
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดทอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดมณฑป
สังกัด มหานิกาย
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดสมรโกฏิ
สังกัด มหานิกาย
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดนครป่าหมาก
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดน้อยใน
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดไก่เตี้ย
สังกัด มหานิกาย
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดกระโจมทอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดประสาท
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดศิริวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดสะพาน
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดเทพพล
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดเพลง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดแก้ว
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดจำปา
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดตะเข้
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดมะกอก
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดอินทราวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดทอง
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดพิกุล
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดเกาะ
สังกัด มหานิกาย
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด


วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
สังกัด มหานิกาย
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook